• Zijn uw medewerkers zich bewust hoe belangrijk uw klanten zijn?
 • Krijgen uw bestaande klanten voldoende aandacht?
 • Laat u uw klanten regelmatig weten dat u ‘blij’ met ze bent?
 • Heeft uw bedrijf een protocol t.a.v. de klantbehandeling?
 • Weet u wat de reden is dat u klanten kwijt raakt?

Als u een of meer antwoorden schuldig moet blijven op deze vragen wordt het tijd om actie te ondernemen!

Wat zijn klanten?
Klanten kunnen personen zijn, consumenten, ook patiënten of collega’s. Bedrijven en instellingen. Elke klant heeft een andere behoefte en daar ligt de basis. Want het kunnen vervullen van die behoefte levert geld op, omzet, het voortbestaan van uw organisatie en salaris van u en uw medewerkers!

Kosten noch moeiten worden gespaard om nieuwe klanten te werven.
Zeker in deze tijd is acquisitie niet makkelijk.

Terwijl het veel eenvoudiger en veel goedkoper kan!
Onderzoek heeft uit gewezen dat een tevreden klant uw grootse ‘reclamebord’ is. Als een nieuwe potentiele klant bij u binnen komt op aanbeveling van een ander, dan heeft u een enorme voorsprong! Er is al vertrouwen in uw bedrijf. Andersom kan een ontevreden klant veel schade berokkenen aan uw bedrijf. Koester uw klant!

Dus, als u en uw medewerkers willen leren:

 • Oog te hebben voor de relatie tussen klant en organisatie
 • Meer kunnen doen dan de klant van u verwacht
 • Inleven in de problemen en verwachtingen van de klant
 • Respectvol met de klant communiceren
 • Hoe om te gaan met de klachten van de klant
 • Het eerste contact met de klant meteen het beste is
 • Bedrijfsbreed eenduidig zijn in het contact met de klant

De training Klantgericht Werken zorgt voor optimalisering van het klantcontact en bovendien:

Een langdurige en waardevolle relatie voor de toekomst

Kosten: de training ‘Klantgericht Werken’ is een 2-daagse ‘OpMaat’ training.

Vooraf aan de training vindt een intakegesprek plaats en kijkt de trainer een dagdeel mee in uw bedrijf e/o afdeling, om de training naadloos aan de praktijk van alle dag te laten aansluiten. Hieraan zijn GEEN kosten verbonden.

Tarief: € 625,= per dagdeel excl. BTW en km vergoeding a € 0,30