TSI analyses als HR Instrument

DISC Gedragstijlen, Persoonlijke Stijl & Motivatieprofiel.

Het Persoonlijk Stijl & Motivatieprofiel is een analyse die inzicht geeft in iemands persoonlijke kwaliteiten, verdeeld over 3 secties:

1. Gedrag
2. Drijfveren
3. Stijl en motivatie gecombineerd

1. De Gedragsanalyse: Hoe doet iemand de dingen die hij doet?

De Gedragsanalyse brengt het gedrag van een persoon, een (toekomstige) medewerker in kaart.
Het geeft een objectieve, betrouwbare ‘gebruiksaanwijzing’ van degene van wie de analyse wordt gemaakt (respondent). Het geeft o.a. inzicht in waardevolle gedragseigenschappen, de manier van communiceren, de ideale werkplek, de aandachtspunten en de sleutels om de respondent succesvoller te managen en te motiveren. Met dit inzicht kunt u bijvoorbeeld medewerkers helpen succesvoller te zijn in hun werk. Daarnaast is deze analyse bij uitstek geschikt om u te helpen bij het nemen van selectiebeslissingen en teamontwikkeling.

Er wordt een analyse gemaakt op basis van 4 gedragseigenschappen:

1. De manier hoe wordt omgegaan met problemen en uitdagingen D
2. De wijze waarop invloed op anderen wordt uitgeoefend I
3. Hoe reageert men op veranderingen en activiteitenniveaus S
4. De wijze waarop men reageert op regels gemaakt door anderen C

De uitkomst van de analyse wordt naast de rapportage ook weergegeven in heldere staafgrafieken. De basisgrafiek geeft aan hoe het natuurlijke gedrag is, de responsgrafiek geeft het gedrag in de werkomgeving aan.

De kleuren die in de grafiek worden gebruikt staan voor:

Dominantie : doortastend, avontuurlijk, ambitieus
Invloed : inspirerend, geanimeerd, motiverend
Stabiliteit : loyaal, betrouwbaar, meelevend
Conformiteit: gecontroleerd, terughoudend, gedisciplineerd

Disc model analyse
Disc model

2. De Drijfverenanalyse: Wat is werkelijk belangrijk? Waar stop ik het liefst mijn tijd en energie in?

De Drijfverenanalyse geeft inzicht in de drijfveren van mensen, in wat wezenlijk belangrijk voor hen is. Wat hen motiveert, aanzet tot. Dit stelt u in staat te bepalen of een individu zich binnen uw organisatie en in een bepaalde functie ‘senang’ zal voelen en niet te veel concessies hoeft te doen aan de eigen normen en waardepatronen om goed te kunnen functioneren. Het geeft richting aan de loopbaan en het leven.

3. Stijl en Motivatie gecombineerd
In dit onderdeel wordt de combinatie van gedrag en drijfveren vertaald naar praktische zaken als :

· een ideale werkomgeving
· sleutels tot effectief management
· potentiële kwaliteiten
· potentiële aandachtpunten
· sleutels tot motivatie

De uitgebreide rapportage wordt verkregen door het beantwoorden van een online vragenlijst, welke alleen met een persoonlijke inlogcode kan worden geopend.

De analyse vormt een HR instrument wat ingezet kan worden bij de gehele HR cyclus. Van werving en selectie, functioneringsgesprekken, opleidingsplan, loopbaanbegeleiding tot re-integratie.

Er zijn verschillende TSI instrumenten welke ingezet kunnen worden voor de verschillende disciplines:

*Enkele voorbeelden:

• Teambuilding: door kleur herkennen, de ander erkennen Als men begrijpt waarom de ander de dingen doet zoals hij/zij ze doet heeft men meer respect en begrip voor elkaar. Het teamwiel geeft eenvoudig weer hoe de samenstelling van het team is. Het ideale team bestaat uit een combinatie van Rode, Blauwe, Gele en Groene teamleden. Te veel van dezelfde kleur in het team kan voor problemen zorgen. Immers niet iedereen kan een leider zijn, er zullen ook uitvoerders nodig zijn.
• multiRater 360 gr : een professioneel instrument, dat online in staat stelt op een veilige manier een competentiegerichte feedback te verzamelen over individuen of teams. Feedback is per definitie een lastig item. Met dit HR instrument kan men anoniem feedback geven op bepaalde competenties van een medewerker/team, zodat helder wordt op welke competenties er bijgestuurd kan worden.
• Functiescan : eenvoudig werven en selecteren

*wilt u een compleet productoverzicht? Neemt u dan contact op of stuur een mail