Vertrouwenspersoon

Wist je dat 1.000.000 medewerkers per jaar last hebben van ongewenst gedrag? Dat 1 op de 6 medewerkers gepest wordt?  Dat zijn schokkende cijfers, helemaal als je bedenkt dat slachtoffers niet altijd hulp zoeken. Niet durven zoeken, of niet weten waar ze terecht kunnen.

Tijdens mijn werk als coach ontmoet ik te veel werknemers die als gevolg hiervan volledig zichzelf zijn kwijtgeraakt. Zelfvertrouwen? Niets meer van over. Het leven lijkt zelfs zinloos. Zijn staan daar alleen voor, want schaamte belemmert hen dit te delen met anderen: “het ligt vast aan mij” is vaak de aanname. Denk je eens in, als je elke dag met lood in de schoenen en maagpijn jezelf naar het werk toe moet slepen… Het kruipt in je bloed, beschadigt je, maakt je ziek, vaak langdurig! Natuurlijk sta ik als coach klaar om deze mensen bij te staan, hun levens weer op de rit te krijgen. Alleen, het moet en kan anders. Niet blijven hozen in een lekke boot, wel het lek dichten.

Dus sinds 2 mei 2022 mag ik mezelf gediplomeerd/gecertificeerd VERTROUWENSPERSOON noemen. Zodat ik werknemers kan opvangen, begeleiden en adviseren wanneer zij in ongewenste omstandigheden terecht komen. Zodat erger voorkomen wordt, omdat ik luister, zonder oordeel, in vertrouwen.

Als extern vertrouwenspersoon adviseer ik gevraagd en ongevraagd management en HR bij het uitvoeren van het beleid rondom ongewenste omgangsvormen.

Omdat uitval van zieke medewerkers ook voor de organisatie grote consequenties heeft. Want wist je dat een zieke werknemer € 250,00 tot € 400,00 per dag kost voor de werkgever? Vervanging 21% van het bruto jaarinkomen van de zieke medewerker? *

Een win-win dus wanneer vroegtijdig een Vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld.  

Tenslotte, heeft iedereen recht op een veilige werkplek!

Wil je meer weten over werkwijze, mogelijkheden, kosten?  Neem vrijblijvend contact op via  riet@rhtrainingen.nl of bel 06 21804364.

*bron MKB Service