Het samen werken leidt tot verbetering van uw bedrijfsresultaten.

 • Praten uw medewerkers niet met maar over elkaar?
 • Wordt er binnen uw team onvoldoende feedback gegeven en/of staat men er niet voor open?
 • Worden de kwaliteiten van de individuele medewerker onvoldoende ingezet?
 • Hebben uw medewerkers onvoldoende vertrouwen in elkaar?
 • Heeft u de indruk dat het team efficiënter en effectiever en pro-actiever kan werken?
 • Loopt het ziekteverzuim binnen uw team op?

Als u het bovenstaande herkent, wordt het tijd dat u hier iets aan gaat veranderen! De training ‘Samen werken’ zorgt voor een positieve ontwikkeling binnen uw team. Om helder te krijgen wat er leeft en speelt binnen een team of afdeling kijkt de trainer een dagdeel mee. Zo kan snel in kaart worden gebracht waar de schoen wringt en waarmee de trainer en de deelnemers aan de slag kunnen. Met als uitgangspunt de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Door gebruik te maken van gedragsanalyses en daar met elkaar mee aan de slag te gaan krijgen uw medewerkers een andere kijk op hun collega en op zichzelf. Ineens begrijpt men waar het gedrag van de ander vandaan komt. En wat voorheen als ’irritant’ of ‘ergerlijk’ betiteld, wordt nu als passend bij die persoon geaccepteerd. Met de gedragsanalyse heeft uw medewerker en de leidinggevende een uitgebreide rapportage in handen waarin de kwaliteiten, de valkuilen en ontwikkelpunten van de medewerker worden besproken. Een onmisbaar HR instrument! Met elkaar worden duidelijke afspraken gemaakt aan welke persoonlijke ontwikkelpunten men gaat werken en welke collega daarbij kan helpen. Door elkaar scherp te houden en te ondersteunen ontstaat een haast vanzelfsprekend samenwerkingsverband. Dus, als u wilt dat uw medewerkers:

 • Leren feedback te geven en te ontvangen
 • Effectiever en efficiënter werken
 • Bewust zijn van hun kwaliteiten en valkuilen
 • Beter met elkaar communiceren
 • Minder vaak ziek zijn
 • Met enthousiasme Samenwerken aan een doel of visie

De training ‘Samen werken’ zorgt voor een optimale samenwerking van het team en bovendien: Krijgt elk teamlid een persoonlijke gedragsanalyse!