Harteveld Trainingen geeft kleur aan uw team.

Als gecertificeerd TSI en Discover consultant  heb ik mij gespecialiseerd in het werken met DISC kleurenanalyses . Deze kleurenanalyses geven een uitstekend beeld van de gedragstijl en de drijfveren van medewerkers binnen een organisatie of afdeling. Een geweldig en onmisbaar instrument bij teambuilding en teamontwikkeling. En natuurlijk ook bij coaching, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, functioneringsgesprekken en persoonlijke opleiding/actieplannen.

Waarin onderscheidt Harteveld Trainingen zich ten opzichte van andere trainingbureau’s?

Allereerst door de koppeling van de theorie aan de dagelijkse praktijk. Voorafgaand aan de training kijkt de trainer een dagdeel mee op de werkvloer en luistert naar de medewerkers op die werkvloer. Voeg daarbij persoonlijke aandacht, respect voor de deelnemer, empathie, humor, inlevingsvermogen en alle ingrediënten voor een succesvolle training zijn aanwezig.

Een training stopt niet na een bijeenkomst van 1 of enkele dagen, integendeel! Na de training begint het pas en dient het geleerde in de praktijk te worden toegepast.

Daarom wordt er na een periode van 6 weken een evaluatiebijeenkomst gehouden om met elkaar te onderzoeken wat de nieuwe methoden en/of werkwijzen, hebben opgeleverd en wat nog voor verbetering vatbaar is.

Door de deelnemers actief te betrekken bij het proces en te luisteren naar ervaring en ideeën wordt het geen opgelegde koers. Wel een route die met elkaar is ingeslagen en werkbaar is. De verantwoording om elkaar scherp te houden en de gemaakte afspraken na te komen, ligt bij elke deelnemer/medewerker zelf.

Bovendien heeft men elkaars kleur/gedragstijl leren (her- en er-) kennen. Met als resultaat meer begrip en respect voor elkaar als collega en de plek in het team. Dat zet aan tot gemotiveerde en enthousiaste medewerkers!

caret-down caret-up caret-left caret-right
Casper van der Poel