Veilige werkvloer hebben en houden

Als gevolg van de recente vele meldingen en aandacht voor de misstanden bij organisaties EN de politieke regelgeving is er voor veel leidinggevende een ‘grijs gebied’ ontstaan. 

Veel leidinggevenden lopen tegenwoordig op eieren als het gaat om meldingen of signalen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, agressie etc,

Want wat voor de ene medewerker een grapje is, voelt de ander als discriminatie, wat voor de een plagen is, is voor de ander pesten. Er is een grijs gebied, alleen hoe ga je als leidinggevende daar mee om?  

Wat nu vaak gebeurt, is dat een leidinggevende al snel de melder doorverwijst naar de vertrouwenspersoon van de organisatie. Alleen vaak kunnen zij zelf ook veel doen.

De oplossing is de training “Een veilige werkvloer hebben en houden”

Een interactieve, praktijkgerichte training, waar veel aandacht is voor de praktijk van alle dag.

Na deze training zijn de leidinggevenden in staat:

  • een melding of signaal adequaat op te pakken en naar zwaarte te wegen.
  • hoe deze meldingen/signalen bespreekbaar te maken met medewerkers.
  • weten wanneer doorverwijzen naar andere professionals wenselijk/noodzakelijk is.
  • de kaders voor veilige werkvloer vast te stellen en te bewaken

Wanneer? woensdag 15 mei van 9.30 tot 17.00 uur

Locatie :  regio Leiden, locatie volgt

Investering:  € 625,00 excl. btw,  incl.koffie/thee en lunch.